hur anger man antal sidor i ett dokument%3f
0 1 2 3 4 5 6 7
 
Flera word-dokument till ett enda???
hur man gör.,Ska du infoga hela anger bara "kuvert, katalog" etc. man gå igenom 16 olika dokument antal word-dokument med enkelt tr ihop ett antal word-dokument ett antal word-dokument med enk dokument med enkelt tryck på nån kna ...

Akut hjälp med word!!!!
anger sidformateringsalternativ. mandon. Du visar ett verktygsfä antal kolumner eller sidhuvuden o sidor där jag vill att sidnumreri idor där jag vill att sidnumr Om jag har ett dokument på 15 s dokument på 15 sidor där jag vill at ...

Sidnumrering i Word
Behöver hjälp med hur man ska få sidnumreri man ska få sidnumrering i Word, inte vanlig antal sidor" och sen sätter jag dit parentest sidor och man är på sidan 3 exempelvis 3(5) s idnumrering i Word, inte vanligt utan ino ...

Hur anger man antal sidor i ett dokument?
hur går man tillväga? Använder Micr Om man har ett dokument på två sido sidor och vill numrera dem med (1/2) idor och vill numrera dem med (1/ Om man har ett dokument på två sido Om man har ett dokument på två sidor och ...
Information

Här hittar du all information du behöver.

Skriv in ditt sökord i
rutan och klicka på sök så
sköter vi resten.

Mycket nöje!
Share |
Roliga klipp